13.716   |  0,029%

Infectados   |   % sobre total población (aprox.)

598   |  4,35%

Fallecidos   |   % sobre total infectados

1.081   |  7,88%

Recuperados   |   % sobre total infectados

Mapa